En del kan uppfatta bilder i bostadsannonser som alltför kala och opersonliga ibland. Tanken är att de ska neutrala för att skapa bättre förutsättningar för köparen att tänka sig att bostaden kan bli deras. Anledningarna är många till varför de neutrala bilderna säljer mer än de bilder som ger uppfattningen av ett mer personligt hem.

Skapa sig en bild av sitt eget

En av de stora anledningarna till att bilderna oftast är kala och opersonliga är att det ska vara lätt för köparna att skapa sig en bild av deras egna personliga tillhörigheter i hemmet. Det innebär att köparna kan visualisera att de flyttar in när de tittar på bilderna och hur de själva skulle ha det med sina personliga tillhörigheter. För många är det en viktig del av husköpet eftersom det ofta börjar med en dröm. När bilderna ger utrymme för köparen att visualisera det som sitt eget är chanserna större att de kommer på en visning.

Inget som kan hindra köparnas tankar

Den andra viktiga biten av att bilderna ska vara opersonliga är att vi inte vill tappa bort någon potentiell köpare genom att något i bilderna skapar negativa tankar. Det kan hända att någon nära släkting gått bort för ett tag sedan och att en bild på en person som liknar denna finns med på bilden på bostaden. Något sådant skulle kunna skrämma bort en potentiell köpare och skapa en negativ bild av bostaden redan innan köparen ens har kommit på visningen. Det behöver inte vara en person utan kan lika gärna vara ett husdjur som finns med på bild och att köparen kanske precis har fått tagit bort sitt eget husdjur. Negativa tankar skapas och det skulle kunna göra att köpare backar redan innan eftersom de får en felaktig uppfattning av bostaden. Bättre är det att hålla bilderna neutrala och låta bilderna fånga så många köpare som möjligt.