Bilderna är bland det viktigaste i det första skedet av en bostadsförsäljning. De är det första köparna möter när annonsen läggs ut och det är också bilderna som lockar till visning.